bg-head-3

新闻

อุปสรรคธุรกิจออนไลน์ในตลาด AEC (อินโดฯกรณีศึกษาที่น่าเข้าลงทุน)

 

อีคอมเมิร์ซใน AEC กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกฎระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ

Anchanto บริษัทซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซของสิงคโปร์ ที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆในภูมิภาค โดยเฉพาะใน อินโดนีเซีย ให้ข้อมูลว่าการทำอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคแซงหน้าการทำอีคอมเมิร์ซเฉพาะภายในประเทศ แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศก็ตาม

 

Anchanto ประธานผู้บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Vaibhav Dabhade บอกถึงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค AEC นั้นมาจากบริษัทโลจิสติกส์และผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้ให้บริการในราคาไม่สูงมาก รวมถึงการสื่อสารและการส่งเสริมในการให้บริการ แต่ขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็ยังมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ภาษีศุลกากร และการจัดเก็บภาษี และความล่าช้าของภาครัฐเป็นเหตุผลที่ทำให้การเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศมีข้อจำกัดในบางพื้นที่

 

(บริษัทโลจิสติกส์ทุกประเทศมีวิธีการและใช้ระยะเวลานานในการต่อรองกับระบบราชการ เช่น ประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย เนื่องจากกฎระเบียบมีจำนวนมากและไม่ชัดเจน กฎหมายอีคอมเมิร์ซในอินเดียห้ามบริษัทต่างประเทศขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค และต้องทำการซื้อขายโดยบริษัทอินเดีย)

 

ใน AEC ไม่มีขั้นตอนการซื้อขายร่วมอย่างเป็นทางการ ทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับขั้นตอนซื้อขายปกติของแต่ละประเทศ แต่ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซีย กฎระเบียบใหม่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างพรมแดน โดยการซื้อขายระหว่างประเทศที่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯจะปลอดภาษี ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

Zaldy Masita รองประธานด้านการวางแผนและพัฒนาธุรกิจของ JNE Express (บริษัทโลจิสติกส์ของอินโดนีเซีย) กล่าวว่าการเติบโตของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นประโยชน์อย่างมากกับ SMEsของอินโดนีเซีย โดยหวังว่า platform ซื้อขายระหว่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในอินโดนีเซีย อย่างเช่น Lazada, Bukalapak ฯลฯ  จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด นั่นเพราะนโยบายของอินโดนีเซียที่ทำได้แล้วคือการจัดส่งฟรี โดยให้ Platform อย่างเช่น Lazada, Bukalapak ฯลฯ เป็นผู้รับผิดขอบค่าจัดส่งสินค้า และบริษัทโลจิสติกส์อย่าง JNE ก็ไม่สามารถขึ้นค่าจัดส่งกับคู่ค้าได้

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย เห็นว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียหันมาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางและสมาร์ทโฟนราคาถูก ทั้งการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียยังส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศ แต่ก็ยังคงมีกฏระเบียบและระบบราชการที่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า ตลาดอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมมาจากบริษัท

 

 

ขอบคุณที่มา : SMART SME Channel

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order drugstore are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This drug works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat inflammation caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What health care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile disfunction. Young men with sexual health problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile dysfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is curing. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a healthy lifestyle. Any preparation may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this drug. Talk to your dispenser to see if it’s sure to make the switch.