bg-head-3

新闻

จีนเดินหน้าปฏิรูปรัฐวิสาหกิจกว่า 400 ราย

     เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจีนเริ่มประเดิมแผนงานปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ โดยคัดเลือกรัฐวิสาหกิจกว่า 400 แห่งเพื่อดำเนินการปฏิรูปก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปโครงสร้างกำกับดูแลด้านนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การทำการตลาด และการบริหารที่ทันสมัยให้มีระดับสูงขึ้นอย่างรอบด้าน พร้อมกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจทรงพลังมากยิ่งขึ้น

 

     ในจำนวนกว่า 400 รัฐวิสาหกิจดังกล่าว รวมถึงบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมและเคมี (Sinopec) และรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ขึ้นชื่ออีกหลายแห่งของจีน โดยรัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะกำหนดเป้าหมาย มาตรการ การแบ่งงาน และความรับผิดชอบในการปฏิรูปให้ชัดเจน ปฏิบัติตามกระบวนการรายงาน ตรวจสอบ และการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2020

 

 

ขอขอบคุณที่มา : thai.cri.cn