bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ กฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.๖๔ ขอเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนของ “แผนแม่บทสำหรับเส้นทางใหม่ทางบก ทางทะเลและทางตะวันตก” (“西部陆海新通道总体规划”)

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.๖๔ ) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนของ “แผนแม่บทสำหรับเส้นทางใหม่ทางบก ทางทะเลและทางตะวันตก” (“西部陆海新通道总体规划”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๖)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๖) ซึ่งเป็นตอนจบ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๕) โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของชนกลุ่มน้อย

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๕) โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๔) โดยคณะรัฐมนตรี (国务院) ของจีนได้ตกลงและเห็นชอบให้รัฐบาลประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (新疆维吾尔自治区人民政府

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๔) โดยคณะรัฐมนตรี (国务院) ของจีนได้ตกลงและเห็นชอบให้รัฐบาลประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (新疆维吾尔自治区人民政府) ที่ได้รับอนุมัติจาก “คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเพื่อจัดตั้งเขตนำร่องการพัฒนาและการเปิดที่สำคัญในต่าเฉิงซินเจียง" (“国家发展改革委关于批准设立新疆塔城重点开发开放试验区的请示”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๓) โดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมวิชาการ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๓) โดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum ครั้งที่ ๓ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๒) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๒) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum ครั้งที่ ๓ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๑) สืบเนื่องมาจากการแถลงข่าวของนางหวา ชุนอิ๋ง (华春莹) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน (中国外交部发言人)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๑) สืบเนื่องมาจากการแถลงข่าวของนางหวา ชุนอิ๋ง (华春莹) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน (中国外交部发言人) เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔  เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๓ ม.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่ได้เดินทางเยือนประเทศในอาเซียน ๙ ประเทศ ภายใน ๓ เดือน ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ รวม ๔ ประเทศ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๓ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่ได้เดินทางเยือนประเทศในอาเซียน ๙ ประเทศ ภายใน ๓ เดือน ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ รวม ๔ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๖๔ โดยก่อนหน้านี้ได้เยือนกัมพูชา มาเลเซีย สปป.ลาว ไทยและสิงคโปร์ รวม ๕ ประเทศ เมื่อเดือน ต.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๙ ว่าด้วยแนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้