bg-head-3

บทความ

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ มิ.ย.๖๑ : ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนกรณีที่นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ที่ประเทศแอฟริกาใต้

ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีน กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ที่ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ 

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๑ : ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

กรณีที่ประธานาธิบดีรัสเซียเยือนจีนอย่างเป็นทางการ โดยจะทำให้รัสเซียกับจีนเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างกันในยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น 

เซินเจิ้น

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิ.ย.๖๑ : ครบรอบ ๔๐ ปีเมืองเซินเจิ้น

อดีตและปัจจุบันของเมืองเซินเจิ้นกับความสำเร็จในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเปิดสู่ตลาดโลกของจีน ครบรอบ ๔๐ ปี 

ทุเรียน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๖ มิ.ย.๖๑ : ล้งจีนสั่งซื้อผลไม้ของไทยแบบเหมายกสวน

กรณีที่ล้งจีน สั่งซื้อผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียนแบบเหมายกสวน ตั้งแต่ก่อนผลไม้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวและได้ทยอยขนส่งออกไปตลาดจีน 

การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย.๖๑ : พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท และ “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะ ๓ ปี”

กรมการเมืองกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท ฉบับปี ๒๐๑๘ – ๒๐๒๒” (พ.ศ.๑๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะ ๓ ปี” โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ มิ.ย.๖๑ : แนวคิดในการเชื่อมต่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีกับโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน

แนวคิดในการเชื่อมต่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีกับโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน 

แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๑ : แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกี่ยวกับการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี 

จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๑ : จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติเป็นปีที่ ๒๘

กรณีที่จีนได้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติในปีนี้เป็นปีที่ ๒๘ และในโอกาสเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ : แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการสร้างประเทศจีนให้เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑  ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยเน้นถึงการสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี