bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省 Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省  Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางไปเมืองต้าถง (大同市  Datong City) ในมณฑลซานซี ซึ่งเป็นเมืองแห่งพลังงานถ่านหิน โดยข้อมูลเมื่อเดือน ก.พ.๖๓ พบว่า มณฑลซานซี ยังมีอำเภอที่ยากจนจำนวน ๕๘ แห่ง ที่ต้องเร่งทำให้พ้นจากภาวะยากจนภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) นี้ ซึ่งเป็นปีที่จีนตั้งเป้าหมายในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศหลุดพ้นจากภาวะความยากจนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ กล่าวคือ  
     ๑.๑ ได้พูดคุยกับชาวบ้านในฟาร์มปลูกดอกไม้จีน หรือดอกเข็มทอง (有机黄花菜农场 Organic Daylily Farm) เขตหยุนโจว เมืองต้าถง (大同市云州区  Yunzhou District of Datong City) โดยกล่าวว่า ดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) เป็นธุรกิจที่ดี ต้องอนุรักษ์และพัฒนาธุรกิจนี้ให้กลายเป็นหนทางสร้างฐานะให้แก่ประชาชน เนื่องจากเขตหยุนโจวเคยเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดที่สามารถเป็นแบบอย่าง ชาวบ้านพยายามปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) มากถึง ๑.๗ แสนหมู่ (1.7十万亩 โดย ๒.๔ หมู่ 亩ของจีนเท่ากับ ๑ ไร่ของไทย) คิดเป็นมูลค่าถึง ๗๐๐ ล้านหยวน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวยากจนกว่า ๑๕,๐๐๐ ครอบครัว  
     ๑.๒ ได้พูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านใหม่ฟางเฉิง (坊城新村) เขตซีผิง เมืองต้าถง (大同市西坪区   Xiping District of Datong City) ซึ่งก่อนหน้านี้มีประชากรยากจนจำนวน ๗๗ ครอบครัว รวม ๑๕๘ คน จึงได้หันมาพัฒนาการปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) การปลูกป่า และผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว ประชากรในหมู่บ้านดังกล่าวจึงได้หลุดพ้นจากความยากจน
     ๑.๓ ได้เดินทางไปถ้ำหินหยุนกัง (云冈石窟 Yungang Grottoes) เพื่อตรวจงานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นมรดกโลกด้านประติมากรรมในสมัยศตวรรษที่ ๕ ซึ่งเป็นพุทธคูหา ๑ ใน ๓ แห่งของจีน เช่นเดียวกับพุทธคูหาโม่เกา เมืองตุนหวง และพุทธคูหาหลงเหมิน ในนครลั่วหยาง

๒. เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางไปนครไท่หยวน (太原城  Taiyuan City) ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลชานซี
     ๒.๑ ได้ไปเยี่ยมชมเขตสาธิตการปฏิรูปเศรษฐกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของชาวบ้านในการแปลงและยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการผลิต โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กระตุ้นให้มณฑลซานซีจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว และมุ่งสู่เส้นทางใหม่เพื่อการเปลี่ยนเส้นทางสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงโดยเร็ว
     ๒.๒ ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทเหล็กและเหล็กกล้าไท่หยวน ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กร จึงหวังว่าองค์กรจะนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง  
     ๒.๓ ได้ไปเยี่ยมชมแม่น้ำเฟิ๋นเหอ (汾河 Fenhe River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของแม่น้ำเหลือง ที่ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้สู่ลุ่มน้ำไท่หยวน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำให้มีการปกป้องระบบนิเวศและการป้องกันมลพิษในแม่น้ำเฟิ๋นเหอ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครไท่หยวนและมณฑลซานซีอีกด้วย

๓. ข้อสังเกต ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง รวมทั้งกระตุ้นให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำมาตรการส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยเปรียบภูเขาสีเขียวเทียบเท่ากับภูเขาทองคำ ซึ่งมาจากคมวาทะของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ว่า 绿水青山就是金山银山  (ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของความคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาในแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ ที่ถูกบันทึกไว้ในรายงานของสภาประชาชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐) อันเป็นแนวคิดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการคุ้มครองระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำเหลืองในการต่อสู้กับปัญหามลพิษ รวมทั้งการใช้ความพยายามในการปรับปรุงนโยบายสนับสนุนการผลิตข้าวเพื่อผลักดันการปฏิรูปด้านอุปทานการเกษตร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและการประกันการจ้างงาน ตลอดจนการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นกลับไปสู่ความยากจนอีก    

บทสรุป

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวคำปราศรัยในขณะตรวจงานในพื้นที่มณฑลซานซี โดยเน้นย้ำให้ใช้ความพยายามเพื่อเอาชนะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขจัดความยากจน และการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองระดับปานกลางในทุกๆ ด้านให้สมบูรณ์ ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนแนวคิดลัทธิสังคมนิยมสำหรับยุคใหม่ตามแนวทางอัตลักษณ์ของจีน  

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2020/05/13/ARTI1589326196317103.shtml

https://www.chinadailyasia.com/article/130171

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7361761

https://news.cgtn.com/news/2020-05-12/Xi-inspects-Shanxi-s-capital-city-Taiyuan-QqUkYFi5a0/index.html

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/11/c_139048229.htm

http://english.www.gov.cn/news/topnews/202005/12/content_WS5eb9ff07c6d0b3f0e949774e.html

http://thai.cri.cn/20200512/4677e2d4-f500-f302-8bbc-9c6fdd885b85.html

http://thai.cri.cn/20200512/885e2288-627a-f04c-5f6f-b7b11e271de5.html

http://thai.cri.cn/20200512/4e9ff936-2d79-9748-4b55-776ad975766d.html

https://news.cgtn.com/news/2020-05-11/President-Xi-inspects-north-China-s-Shanxi-Province-QpyZ3cVtwQ/index.html