bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

งานสัมมนาข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมมนาข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมและทำความรู้จักกันก่อนเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

นายนัฐพล บุญสอน รองประธานชมรมฯ (ฝ่ายวิชาการ) ขึ้นกล่าวแนะนำการสัมมนา

 

 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันเอก วิณัฐ ทะรักษา รองประธานชมรมฯ (ฝ่ายกิจกรรม) ขึ้นกล่าวเปิดงานเลี้ยงช่วงเย็น