bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการทุนรุ่นที่ 15

     วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. ฯพณฯ หลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ,นายหยาง ซิน อุปทูต พร้อมทั้งฝ่ายการเมืองของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงส่งคณะข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนรุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยมี นายนิคม ไวนรัชพานิช อุปนายกสมาคมฯ และประธานกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน นำคณะผู้แทนสมาคมฯ ,คณะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งในครั้งนี้ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย