bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สมาคมฯ จัดงานสานสัมพันธ์ข้าราชการทุนรุ่นที่ 18

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสานสัมพันธ์ข้าราชการทุนรุ่นที่ 18 ขึ้น ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี

 

     โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีน

 

     นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการดำเนินการมอบทุนภาษาจีนให้กับข้าราชการไทย

 

      นายสรสินธุ ไตรจักรภพ รองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมฯ กล่าวให้ความรู้เกี่ยวัฒนธรรมและการศึกษาของจีน

 

 

      พลตำรวจเอกสันติ เพ็ญสูตร คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมฯ ได้ให้แนวทางการศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

     หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์และงานเลี้ยงช่วงเย็น