bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมอำลารองนายกรัฐมนตรี

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย พลเอก อุทัย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ นำคณะผู้แทนสมาคมฯ คณะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ และข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 15 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและอำลา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้โอวาทและอวยพรให้ข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อประสบความสำเร็จในการศึกษาและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างแดน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพ : เว็ปไซต์รัฐบาลไทย