bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ เดินทางร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุญยมาลิก กรรมการสมาคมฯ นำคณะผู้แทนสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 12

     ซึ่งงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เป็นงานที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจะเป็นการจัดสลับกับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำวิจัยต่างๆ ร่วมกัน

 

 

 

 

     หลังจากนั้นวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้แทนสมาคมฯ และผู้แทนสถานกงสุลไทย ณ เมืองเซียะเหมิน เข้าพบปะหารือกับทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Wu Jianping อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน โดยในการพบปะหารือได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาต่างๆ