bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ข้อมูลเมืองเซียะเหมิน

เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน อยู่ระหว่างกลางประเทศฮ่องกงและเมืองเซี่ยงไฮ้ ทิศตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับเกาะใต้หวัน (ประมาณ 300 กิโลเมตร) เซียะเหมินถูกกำหนดให้เป็นเมืองหนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ตั้งแต่จีนมีการปฎิรูปเศษฐกิจสูงสุดเมืองหนึ่งของจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศษฐกิจอย่างรวดเร็วและยังมีความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมและสังคม

ประวัติทุน

วันหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เดินทางกลับประเทศ ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก มีกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารสถานทูตจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

หมวดหมู่รอง