bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ : ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้พบปะและเข้าร่วมการเจรจาผู้นำจีน-สหภาพยุโรป

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และนายหลี่ เค่อเฉียง ได้พบปะประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่เดินทางเข้าร่วมการเจรจาผู้นำจีน-สหภาพยุโรป

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ : มุมมองของจีนต่อปัญหาสงครามการค้าที่สหรัฐฯ

มุมมองของจีนต่อปัญหาสงครามการค้าที่สหรัฐฯ เป็นฝ่ายก่อขึ้น และแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ : กรณีที่มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ของจีนได้มีแนวคิดในการเปิด “โรงอาหารช้างป่า”

จีนได้มีแนวคิดในการเปิด “โรงอาหารช้างป่า” เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ : กรณีที่สหประชาชาติให้การยอมรับนายหม่า หยุน หรือ แจ๊ค หม่า (Jack Ma)

การยอมรับนายหม่า หยุน หรือ แจ๊ค หม่า (Jack Ma) ประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา โดยการแต่งตั้งให้เป็นประธานร่วมกับนางเมลินดา เกตซ์ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๑ : กำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

กำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อสานสัมพันธ์ทางการทูตโดยเน้นไปที่ประเทศกำลังพัฒนา

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ : แนวคิด “ความฝันจีน” ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อคนรุ่นใหม่

ตราบใดที่คนรุ่นใหม่ของจีนยังคงมีความใฝ่ฝัน มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบ ประเทศชาติและประชาชนก็จะยังคงมีอนาคตสืบไป

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวจากการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือจีน-ชาติอาหรับ ครั้งที่ ๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติอาหรับ ๒๑ ประเทศเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค.๖๑

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ : การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน ได้ตั้งเป้าปลูกป่าระดับชาติ ๓๐๐ แห่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างระบบนิเวศของประเทศ ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘)