bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย.๖๔ การประชุม “ความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๕”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย.๖๔ การประชุม “ความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๕”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ กรณีที่จีนกำลังเผชิญกับภาวะ "ขาดแคลนแรงงาน" ในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งๆ ที่จีนมีประชากรมากกว่า ๑.๔๑ พันล้านคน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ กรณีที่จีนกำลังเผชิญกับภาวะ "ขาดแคลนแรงงาน" ในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งๆ ที่จีนมีประชากรมากกว่า ๑.๔๑ พันล้านคน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ ว่าได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาม "แผนแม่บทสำหรับช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตก"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ ว่าได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาม "แผนแม่บทสำหรับช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตก"

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ครั้งที่ ๑๓ จากกรุงปักกิ่งผ่านระบบวีดิทัศน์

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ครั้งที่ ๑๓ จากกรุงปักกิ่งผ่านระบบวีดิทัศน์

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงการประชุมว่าด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงการประชุมว่าด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอในพิธีเปิด “การประชุมการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำปี ๒๐๒๑ ณ เมืองไท่หยวน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอในพิธีเปิด “การประชุมการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำปี ๒๐๒๑ ณ เมืองไท่หยวน”

จีนศึกษาฉบับพิเศษ วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.64 เนื่องจากในเช้าวันที่ 10 ก.ย.64 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในการนัดหมาย และดำเนินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา

จีนศึกษาฉบับพิเศษ วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.64 เนื่องจากในเช้าวันที่ 10 ก.ย.64 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในการนัดหมาย และดำเนินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๔ สำนักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียน ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๔ ว่า “งานมหกรรมจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๘”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๔ สำนักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียน ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๔ ว่า “งานมหกรรมจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๘”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะของการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะของการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๖๔ การประชุมสุดยอด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ครั้งที่ ๖ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๖๔ การประชุมสุดยอด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ครั้งที่ ๖ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง