bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ : สรุปผลการเดินทางของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปผลการเดินทางของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนด ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ส.ค.๖๑

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ : ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ได้เน้นย้ำให้กองทัพต้องภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ได้เน้นย้ำให้กองทัพต้องภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการทหารกลาง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ส.ค.๖๑ : แนวคิดในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับประชากรและสภาวะการทำงานของคนในสังคมจีน

แนวคิดในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับประชากรและสภาวะการทำงานของคนในสังคมจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของพ่อแม่จีนในยุคปัจจุบันที่มีความมั่งคั่ง

ปรารถนาจะส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ แต่ยังลังเลกับปัจจัยจ่ายค่าเล่าเรียนที่แพงในจีน 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ : แนวคิดในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนานกับประเทศ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI (Belt and Road Initiative) 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค.๖๑ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

กรณีที่จีนได้จัดการประชุมวิชาการในโอกาสลงนาม "สนธิสัญญาว่าด้วยสันติภาพและการเป็นมิตรจีน-ญี่ปุ่น” 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ส.ค.๖๑ : โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน