bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ : แนวคิด “ความฝันจีน” ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อคนรุ่นใหม่

ตราบใดที่คนรุ่นใหม่ของจีนยังคงมีความใฝ่ฝัน มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบ ประเทศชาติและประชาชนก็จะยังคงมีอนาคตสืบไป

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวจากการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือจีน-ชาติอาหรับ ครั้งที่ ๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติอาหรับ ๒๑ ประเทศเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค.๖๑

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ : การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน ได้ตั้งเป้าปลูกป่าระดับชาติ ๓๐๐ แห่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างระบบนิเวศของประเทศ ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๙ ก.ค.๖๑ : บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขัน ในการแผ่ขยายอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

การแข่งขัน ในการแผ่ขยายอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จนเกิดสงครามการค้าและแนวโน้มที่จะขยายไปสู่สงครามอย่างรอบด้านภายใต้แนวคิดเรื่อง “อินโด - แปซิฟิก (Free and Open Indo – Pacific)” 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ค.๖๑ : ท่าทีของจีนที่ไม่ประสงค์จะให้เกิดสงครามการค้า

เกี่ยวกับท่าทีของจีนที่ไม่ประสงค์จะให้เกิดสงครามการค้าขึ้น แต่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องประโยชน์ของจีนอย่างแน่วแน่ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๗ ก.ค.๖๑ : แนวคิดของจีนในการเปิดหลักสูตรการอบรม

แนวคิดของจีนในการเปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะขีดความสามารถ รวมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๖ ก.ค.๖๑ : การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน

การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพื่อนำมาใช้ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค.๖๑ : ฮ่องกงได้จัดพิธีเชิญธงชาติจีนและธงประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR)

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดพิธีเชิญธงชาติจีนและธงประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณจัตุรัสดอกชงโคทองคำ เขตวานจื่อ เนื่องในวันครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการกลับคืนสู่จีน