bg-head-3

บทความ

การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย.๖๑ : พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท และ “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะ ๓ ปี”

กรมการเมืองกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท ฉบับปี ๒๐๑๘ – ๒๐๒๒” (พ.ศ.๑๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะ ๓ ปี” โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ มิ.ย.๖๑ : แนวคิดในการเชื่อมต่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีกับโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน

แนวคิดในการเชื่อมต่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีกับโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน 

แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๑ : แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกี่ยวกับการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี 

จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๑ : จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติเป็นปีที่ ๒๘

กรณีที่จีนได้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติในปีนี้เป็นปีที่ ๒๘ และในโอกาสเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ : แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการสร้างประเทศจีนให้เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑  ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยเน้นถึงการสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ : จีนแสดงความไม่พอใจกรณีที่เรือรบของสหรัฐฯ ได้ล่วงล้ำน่านน้ำหมู่เกาะซีซา ในทะเลจีนใต้

จีนแสดงความไม่พอใจกรณีที่เรือรบของสหรัฐฯ ได้ล่วงล้ำน่านน้ำหมู่เกาะซีซา (西沙群岛, Xisha Islands) ในทะเลจีนใต้ 

ความสัมพันธ์รจีนกับสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ : มิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

ข้อเสนอต่อรูปแบบในมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้งบทบาทและท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 

แนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๑ : แนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)

การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)