bg-head-3

ข่าวสาร

Tip & Trick สำหรับผู้ประกอบการไทย (หน้าใหม่) ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจจากงานแสดงสินค้าในจีน

Tip & Trick สำหรับผู้ประกอบการไทย (หน้าใหม่) ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจจากงานแสดงสินค้าในจีน

 

โดย...ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ปัจจุบัน การออกบูธในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศนับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าและบริการไปประชาสัมพันธ์หรือทดลองตลาด (Market survey) รวมทั้งเป็นจุดนัดพบในการเจรจาการค้าหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต (Business matching)

บทความฉบับนี้ BIC หนานหนิง ขอนำเสนอ Tip & Trick สำหรับผู้ประกอบการไทย (หน้าใหม่) ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจจากงานแสดงสินค้าในจีน

การออกบูธถือเป็นศาสตร์การตลาดแขนงหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ก่อนออกงาน ระหว่างออกงาน และหลังจบงาน เพื่อให้การออกบูธมีความ “คุ้มค่า” มากที่สุด

ผู้ประกอบการต้องคัดเลือกและทำความเข้าใจกับงานแสดงสินค้านั้นๆ เสียก่อน โดยต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานแสดงสินค้าว่า...ใครเป็นผู้จัดงาน เนื้อหาและภาพลักษณ์งาน สเกลงาน ประเภทสินค้าและบริการที่เข้าร่วม รวมถึงเวลาและสถานที่ในการจัดงาน เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของงานและประเมินว่า สินค้าและบริการของตนตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือจากการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนร่วมวงการที่เคยเข้าร่วมงานมาแล้วว่า...สินค้าที่จัดแสดงในงานเป็นอย่างไร จำนวนผู้เข้าชมงานมีมากน้อยแค่ไหน คุณภาพผู้เข้าชมเป็นอย่างไร ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มใด

ภาษาและการสื่อสาร ถือเป็นกุญแจไขความสำเร็จของการออกบูธในต่างประเทศ การสื่อสารกับลูกค้า/คู่ค้าทางธุรกิจจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถพูดสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ เอกสารควรทำเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะนามบัตร/โบรชัวร์/แคตตาล็อก เพราะอย่างในประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมอย่าง “จีนแผ่นดินใหญ่” จะพบว่าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแทบเป็น “ศูนย์” ก็ว่าได้ ยกเว้นแต่เป็นงานแสดงสินค้าในหัวเมืองใหญ่หรืองานแสดงสินค้าระดับอินเตอร์จริงๆ (แต่แม้กระนั้นก็ไม่รับรองจะได้ผล) ดังนั้น การเตรียมล่ามและเอกสารภาษาจีนไว้ประจำบูธจะช่วยให้การสื่อสารชัดเจนตรงตามเป้าประสงค์

 

อย่าลืมว่า....สินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าไม่ได้มีเพียงเราเจ้าเดียว

การมีของดี แต่สื่อสารได้ไม่ชัดเจน ทุกอย่างก็จบ”

 

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการมิอาจละเลยระหว่างการออกบูธ คือ เรื่องอัธยาศัยไมตรี ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์แรก (First impression) ของแบรนด์สินค้า เพราะหากลูกค้าเจอพนักงานที่มีท่าทีเย็นชาหรือหน้าตาบึ้งตึง พวกเขาก็พร้อมที่จะออกจากบูธและไปหาบูธอื่นทันที ซึ่งก็หมายถึงการสูญเสียลูกค้าอย่างที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้อีก รอยยิ้มพิมพ์ใจและน้ำจิตน้ำใจของคนไทยช่วยสร้างความประทับใจและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาในบูธได้ ดังนั้น การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานที่จะมาออกบูธเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งอย่าลืมขอแลกนามบัตรกับลูกค้าเก็บไว้เพื่อติดต่อและติดตามผลในอนาคต

นอกจากนี้ การเดินสำรวจรอบ ๆ งานเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผู้ประกอบการรายอื่น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพิ่มเติม เพราะการเข้าใจสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายอื่นภายในงานจะเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประเมินและประยุกต์ใช้ในการเข้าร่วมงานในปีถัดไปได้ การรู้จักสังเกตและเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จของการออกบูธในต่างประเทศ เช่น มีการจัดหน้าร้านอย่างไร มีวิธีการนำเสนอและปิดดีลสินค้าและบริการแบบไหน

 

ท่องจำขึ้นใจ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

 

สิ่งที่น่ากังวลสำหรับการออกบูธในจีน คงหนีไม่พ้นปัญหา “แบงค์ปลอม” ซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี้ต้องสูญค่า เพียงเพราะเงินที่ได้มานั้นเป็นธนบัตรปลอม ผู้ประกอบการต้องเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาวิธีการตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบธนบัตรให้พร้อม ซึ่ง BIC เคยนำเสนอบทความ Tips “ออกบูธในจีน เคล็ด(ไม่)ลับจับผิด แบงค์ปลอม มาแล้ว หรือผู้ประกอบการที่สามารถเปิดบัญชี Alipay หรือ Wechat Wallet จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจาก “แบงค์ปลอม” ได้มากทีเดียว เพราะจีนเป็น “สังคมไร้เงินสด” แล้ว

หลังเสร็จสิ้นงาน แน่นอนว่าหากผู้ประกอบการไม่ได้เดินสายต่อและไม่อยากขนสินค้ากลับให้สิ้นเปลืองค่าขนส่ง ผู้ประกอบการสามารถติดต่อลูกค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อจัดส่งสินค้าไปเป็นตัวโชว์ในร้านลูกค้า หรือจัดจำหน่ายภายในงานเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งกลับ ซึ่งเป็นวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะการเดินเลือกซื้อของภายในงานก็เป็นเป้าหมายของนักเดินงานแฟร์ชาวจีน

ผู้ประกอบการต้องติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาต่อ รวมทั้งสรุปปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข และหากได้พบลูกค้า/หุ้นส่วนธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพ เมื่อกลับมาแล้ว ควรรีบนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการลูกค้าเหล่านั้นกลับไปอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่อยากฝากเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการที่ต้องการออกบูธในจีน คือ การเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ผู้จัดงานที่มีความน่าเชื่อถือ โดยผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นจากการออกบูธกับหน่วยงานภาครัฐไทยในต่างประเทศ เช่น งานเทศกาลไทย/งานแสดงสินค้านานาชาติที่สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยหลายแห่งทั่วโลกจัดขึ้น/เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี หรืองานแสดงสินค้าที่หน่วยงานไทยนำทัพผู้ประกอบการลุยต่างประเทศ

 

“คุณคิดไม่ผิดที่หวังเงินกำไรจากการออกไปตั้งบูธจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

แต่การมองหาคู่ค้า/หุ้นส่วนธุรกิจจะช่วยขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจในระยะยาว”

 

********************************

ที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=488&ID=18830