bg-head-3

ข่าวสาร

จีนถวายเหรียญรางวัลเกียรติยศแด่ ‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’

 

    สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้ลงนามอนุมัติการมอบรางวัลเหรียญเกียรติยศและตำแหน่งกิตติมศักดิ์ระดับชาติจีน ในการประชุมของสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่13 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 42 คน รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ได้รับเหรียญรางวัลสาธารณรัฐ ได้แก่ อวี๋หมิ่น เซินจี้หลาน ซุนเจียต้ง หลี่เหยียนเหนียน จางฟู่ชิงหยวนหลงผิง หวงซวี่หัว และถูโยวโยวผู้ได้รับเหรียญรางวัลมิตรภาพ ได้แก่ ราอุล กัสโตร (คิวบา) กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ไทย) ซาลิม อาเหม็ด ซาลิม (แทนซาเนีย) กาลีนา วิกนี แอมีนอฟนา กัลโกวา (รัสเซีย) ฌ็อง-ปีแยร์ ราฟาแร็ง (ฝรั่งเศส) ไอแซก ครูก (แคนาดา) นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การศึกษา การทูต ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม มนุษยธรรม ต้นแบบแห่งประชาชน ผู้ส่งเสริมความสามัคคี และผู้ส่งเสริม “หนึ่งประเทศ สองระบบ” เป็นต้น

 

 

ที่มา https://bit.ly/2mbfne0