bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๙ ก.ย.๖๑ : เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะแซงสหรัฐฯ กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะแซงสหรัฐฯ กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกภายใน ๑๒ ปีข้างหน้า ในขณะที่รัฐบาลจีนยังคงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ย.๖๑ : มุมมองต่อบทบาทในการการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน

มุมมองต่อบทบาทในการการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนผ่านสมุดปกฟ้าและสมุดปกขาว 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ย.๖๑ : การแสดงจุดยืนของจีน และเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าจีน-สหรัฐฯ โดยเฉพาะคุ้มครองกลไกการค้าแบบพหุภาคีอย่างชัดเจน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๖ ก.ย.๖๑ : กรณีที่สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้ออกสมุดปกขาวเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง

คณะรัฐมนตรีจีน ได้ออกสมุดปกขาวเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงของข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และจุดยืนของจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ : กรณีที่รัฐบาลจีนกำลังพยายามสร้างบรรยากาศการประกอบกิจการที่ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลจีนกำลังพยายามสร้างบรรยากาศการประกอบกิจการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ของบริษัทและผู้ประกอบการผลิตสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๑ : แนวคิดของแจ๊ค หม่า ต่อกรณีสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ก.ย.๖๑ : ข้อคิดที่สำคัญจากการประชุม World Science Literacy

ข้อคิดที่สำคัญจากการประชุม World Science Literacy ที่ได้เรียกร้องให้มีการสร้างระบบการศึกษาสะเต็ม (STEM) ครบวงจร 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๑ : กรณีที่สถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๑ : ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนและพื้นที่บางส่วนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๖๑ : แนวโน้มของจำนวนบริษัท AI ของจีนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จำนวนบริษัท AI ของจีนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันมีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองในตลาดโลก