bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ค.๖๑ : รถขนส่งมวลชนแห่งอนาคต

กรณีที่มณฑลหูหนาน กำลังมีการทดลองเดินรถ “รถขนส่งมวลชนแห่งอนาคต” ที่ไม่ใช่ระบบลูกผสมหรือไฮบริด TEB (Transit Elevated Bus ) แต่เป็น ART (Autonomous Rail Rapid Transit) 

การประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ : นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗

สรุปความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีจีนจากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗ และเยือนประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พ.ค.๖๑

จีนศึกษา

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๑ : การลงทุนทั่วโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ โดยจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง

กรณีที่องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า การลงทุนทั่วโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ เป็น ๒.๗๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทั่วโลกรวมเป็นจำนวน ๙๘ กิกะวัตต์ ขณะที่จีนมีส่วนแบ่ง ๕๓ กิกะวัตต์ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ : รัฐบาลจีนประกาศมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและนวัตกรรม

รัฐบาลจีนประกาศมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและส่งเสริมนวัตกรรม 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ : อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในความผิดรับสินบน

อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานครฉงชิ่ง นาย ซุน เจิ้งไฉ ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดรับสินบนกว่า ๑๗๐ ล้านหยวนหรือกว่า ๘๕๐ ล้านบาท 

จีนศึกษา

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ : ความสัมพันธ์จีน- อินโดนีเซีย

นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เยือนประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พ.ค.๖๑ และนับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ เมื่อเดือน มี.ค.๖๑ โดยแสดงให้เห็นถึงการเน้นความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียของจีน  

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๖๑ : แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการดำเนินนโยบายทางยุทธศาสตร์

แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการดำเนินนโยบายทางยุทธศาสตร์ตามความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road หรือ Belt and Road Initiative) เพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ

รถไฟ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ พ.ค.๖๑ : การคิดค้นออกแบบตู้ขบวนรถไฟความเร็วสูงของจีน โดยจะใช้วัสดุเส้นใยคาร์บอน

การคิดค้นออกแบบตู้ขบวนรถไฟความเร็วสูงของจีน โดยจะใช้วัสดุเส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) ในการทำจรวดขนส่งมาใช้ทำกระโปรงรถ ซึ่งจะช่วยให้ตัวรถไฟมีน้ำหนักเบาและเคลื่อนตัวได้เร็วกว่า 

จีนศึกษา

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ พ.ค.๖๑ : การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาใช้ในวงการเกษตรของจีน

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาใช้ในวงการเกษตรของจีน 

จีนศึกษา

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑ : วันที่ ๔ พ.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติของจีน

วันที่ ๔ พ.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติของจีน และข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง