bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผ่านทางระบบวิดีโอ ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผ่านทางระบบวิดีโอ ณ กรุงปักกิ่ง กับนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี  เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ นายเซี่ย เจิ้นหัว ทูตพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พูดคุยกับนาย John Kerry ทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ นายเซี่ย เจิ้นหัว ทูตพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พูดคุยกับนาย John Kerry ทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ เม.ย.๖๔ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้  

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบไต้หวัน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบไต้หวัน 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครบรอบ ๕ ปี และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครบรอบ ๕ ปี และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ การจัดกิจกรรมในงานวันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๖ สำหรับปวงชนของจีน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๔

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ การจัดกิจกรรมในงานวันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๖ สำหรับปวงชนของจีน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง ร่วมเจรจากับผู้นำธุรกิจสหรัฐฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ กับประธานกรรมการและซีอีโอจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน และบรรษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนร่วมเจรจากับผู้นำธุรกิจสหรัฐฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ กับประธานกรรมการและซีอีโอจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน และบรรษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ กว่า ๒๐ แห่ง รวมทั้งได้ร่วมถามตอบกับนายหลี่ เค่อเฉียง เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ ที่ทำเนียบจงหนานไห่ (中南海紫光) กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับงานการอาชีวศึกษาโดยเน้นย้ำให้เร่งสร้างระบบอาชีวศึกษาที่ทันสมัย ฝึกฝนทักษะทางเทคนิคคุณภาพสูงให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่างฝีมือ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับงานการอาชีวศึกษา (职业教育工作) โดยเน้นย้ำให้เร่งสร้างระบบอาชีวศึกษาที่ทันสมัย ฝึกฝนทักษะทางเทคนิคคุณภาพสูงให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่างฝีมือ 

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๔) สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งนโยบายและระบบท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน รวมทั้งการลงทุนของต่างชาติในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๔  คณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งนโยบายและระบบท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน รวมทั้งการลงทุนของต่างชาติในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เม.ย.๖๔) นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำการรักษาความต่อเนื่อง ความมั่นคง รวมทั้งความยั่งยืนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินนโยบายที่ไม่ "พลิกผันอย่างรวดเร็ว" ในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนที่ได้เน้นย้ำการรักษาความต่อเนื่อง ความมั่นคง รวมทั้งความยั่งยืนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินนโยบายที่ไม่ "พลิกผันอย่างรวดเร็ว" (“急转弯”) ในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๔ เม.ย.๖๔ ท่าทีล่าสุดของจีนต่อสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๔ เม.ย.๖๔ ท่าทีล่าสุดของจีนต่อสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์