bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๓ เม.ย.๖๔) ข้อมูลเกี่ยวกับจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนองค์การการค้าโลก (WTO) ตามขีดความสามารถของตน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ จีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนองค์การการค้าโลก (WTO) ตามขีดความสามารถของตน 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔ การเจรจาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน – เกาหลีใต้

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน – เกาหลีใต้ ระหว่างนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กับนายจอง อวียอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ที่มีขึ้น ณ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนของจีน เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๗ เม.ย.๖๔ แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนในอีก ๕ ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๗ เม.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนในอีก ๕ ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้และโครงร่างเป้าหมายระยะยาวปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๖ เม.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พูดคุยกับนายฮิชามมุดดิน ฮุสเซ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่เมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๖ เม.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พูดคุยกับนายฮิชามมุดดิน ฮุสเซ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่เมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ โดยได้บรรลุความเห็นพ้องใน ๕ ประการ ได้แก่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๒ เม.ย.๖๔ กรณีที่เรือรบสหรัฐฯ แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งที่ ๔ ในปีนี้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๒ เม.ย.๖๔ กรณีที่เรือรบสหรัฐฯ แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งที่ ๔ ในปีนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เม.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่รายงานสมุดปกขาว “แนวปฏิบัติของจีนในการลดความยากจนของมนุษย์” (“人类减贫的中国实践”) เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เม.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่รายงานสมุดปกขาว “แนวปฏิบัติของจีนในการลดความยากจนของมนุษย์” (“人类减贫的中国实践”) เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๔ การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เน้นย้ำเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยสมัครใจในเมืองหลวง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ ซึ่งมี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๔ การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เน้นย้ำเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยสมัครใจในเมืองหลวง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ การที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เตือนไม่ให้สหรัฐฯ วางตนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เตือนไม่ให้สหรัฐฯ วางตนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าจีน โดยจีนจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๕ เม.ย.๖๔ ข้อคิดเห็นของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้หารือกับนายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ ที่เมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๕ เม.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้หารือกับนายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ ที่เมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๔ เม.ย.๖๔ ข้อสังเกตของจีนต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๔ เม.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อสังเกตของจีนต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้