bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๔ ปาฐกถาพิเศษของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ในหัวข้อเรื่อง “ร่วมมือขจัดความยากลำบากในปัจจุบัน ร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๔ ปาฐกถาพิเศษของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ในหัวข้อเรื่อง “ร่วมมือขจัดความยากลำบากในปัจจุบัน ร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผ่านทางระบบวิดีโอ ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผ่านทางระบบวิดีโอ ณ กรุงปักกิ่ง กับนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี  เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ นายเซี่ย เจิ้นหัว ทูตพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พูดคุยกับนาย John Kerry ทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ นายเซี่ย เจิ้นหัว ทูตพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พูดคุยกับนาย John Kerry ทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ เม.ย.๖๔ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้  

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบไต้หวัน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบไต้หวัน 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครบรอบ ๕ ปี และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครบรอบ ๕ ปี และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ การจัดกิจกรรมในงานวันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๖ สำหรับปวงชนของจีน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๔

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ การจัดกิจกรรมในงานวันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๖ สำหรับปวงชนของจีน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง ร่วมเจรจากับผู้นำธุรกิจสหรัฐฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ กับประธานกรรมการและซีอีโอจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน และบรรษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนร่วมเจรจากับผู้นำธุรกิจสหรัฐฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ กับประธานกรรมการและซีอีโอจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน และบรรษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ กว่า ๒๐ แห่ง รวมทั้งได้ร่วมถามตอบกับนายหลี่ เค่อเฉียง เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ ที่ทำเนียบจงหนานไห่ (中南海紫光) กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับงานการอาชีวศึกษาโดยเน้นย้ำให้เร่งสร้างระบบอาชีวศึกษาที่ทันสมัย ฝึกฝนทักษะทางเทคนิคคุณภาพสูงให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่างฝีมือ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๗ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับงานการอาชีวศึกษา (职业教育工作) โดยเน้นย้ำให้เร่งสร้างระบบอาชีวศึกษาที่ทันสมัย ฝึกฝนทักษะทางเทคนิคคุณภาพสูงให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่างฝีมือ 

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๔) สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งนโยบายและระบบท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน รวมทั้งการลงทุนของต่างชาติในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๔  คณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งนโยบายและระบบท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน รวมทั้งการลงทุนของต่างชาติในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔ 

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เม.ย.๖๔) นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำการรักษาความต่อเนื่อง ความมั่นคง รวมทั้งความยั่งยืนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินนโยบายที่ไม่ "พลิกผันอย่างรวดเร็ว" ในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เม.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนที่ได้เน้นย้ำการรักษาความต่อเนื่อง ความมั่นคง รวมทั้งความยั่งยืนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินนโยบายที่ไม่ "พลิกผันอย่างรวดเร็ว" (“急转弯”) ในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔