bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ มี.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๓ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติชุดที่  ๑๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ และได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญแก่คณะผู้แทนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 / Chinese People's Liberation Army : PLA) รวมทั้งกองกำลังตำรวจประชาชนจีน (中国人民武装警察部队 / Chinese People's Armed Police Force) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง ตอนที่ ๔

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง  ตอนที่ ๔ (จบ) โดยเมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ (第十三届全国人民代表大会第四次会议)  นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวรายงานการทบทวนการดำเนินงานในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) และงานสำคัญที่จำเป็นต้องปฏิบัติในปีนี้ (จำนวน ๘ เรื่อง ซึ่งได้นำเสนอไปแล้วจำนวน ๔ เรื่อง) โดยในเรื่องที่ ๕ - ๘ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง ตอนที่ ๓

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง  ตอนที่ ๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง ตอนที่ ๒

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๐ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง  ตอนที่ ๒ ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ (第十三届全国人民代表大会第四次会议) เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวรายงานการทบทวนการดำเนินงานในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยเฉพาะความสำเร็จของการพัฒนาช่วง “แผนระยะห้าปีฉบับที่ ๑๓”  เป้าหมายและภารกิจหลักในช่วง “แผนระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔” (“十三五”时期发展成就和“十四五”时期主要目标任务) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ มี.ค.๖๔ ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๙ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภาของจีน (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน) ณ กรุงปักกิ่ง  ตอนที่ ๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ มี.ค.๖๔ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๕ - จบ)

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๘ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๕ - จบ) การเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคในงาน "สามชนบท" (加强党对“三农”工作的全面领导) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ มี.ค.๖๔ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๔) การดำเนินการสร้างสรรค์ในชนบทอย่างจริงจัง

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๗ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๔)  การดำเนินการสร้างสรรค์ในชนบทอย่างจริงจัง (大力实施乡村建设行动) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ มี.ค.๖๔ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๓) การดำเนินการในการเร่งปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๖ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๓)  การดำเนินการในการเร่งปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย (加快推进农业现代化) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ มี.ค.๖๔ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๒) โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิผลระหว่างการรวมกลุ่มแล

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๕ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๒) โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิผลระหว่างการรวมกลุ่มและการขยายผลของการบรรเทาความยากจนและการฟื้นฟูชนบท (实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค.๖๔ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้