bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าต่างประเทศ จากการที่ นายหู ชุนหัว เป็นประธานในการประชุมสัมมนาที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๕ ส่งเสริมการวิเคราะห์และวิจัยต่อสถานการณ์การค้าต่างประเทศ ยืนหยัดถือความมั่นคงเป็นอันดั

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าต่างประเทศ จากการที่ นายหู ชุนหัว (胡春华) กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๕ โดยเน้นว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ส่งเสริมการวิเคราะห์และวิจัยต่อสถานการณ์การค้าต่างประเทศ ยืนหยัดถือความมั่นคงเป็นอันดับแรกและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พยายามบรรลุเป้าหมายการค้าต่างประเทศในการประชุมงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางที่ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ

๑. พื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามการวางแผนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ส่งเสริมการพัฒนาการค้าต่างประเทศ ภายใต้ความพยายามร่วมกันของวิสาหกิจ จุดเริ่มต้นของไตรมาสแรกของปีนี้ค่อนข้างดีในภาพรวม ได้สร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการบรรลุเป้าหมายทั้งปี แต่ในขณะเดียวกันต้องมองว่าสภาพแวดล้อมของการค้าต่างประเทศรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เผชิญกับความท้าทายอย่างมาก การบรรลุเป้าหมายการค้าต่างประเทศต้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้น

๒. สถานการณ์ยิ่งซับซ้อน ก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างแข็งขัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด วิเคราะห์และวิจัยให้ถูกต้อง รับฟังข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และวิสาหกิจ ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปรับปรุงการเปิดให้บริการกับวิสาหกิจการค้าต่างประเทศ ทำให้นโยบายและมาตรการที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นจริงและแก้ไขความยากลำบากให้กับวิสาหกิจ

๓.หวังว่า สถาบันวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างแสดงข้อได้เปรียบของตน ส่งเสริมการวิเคราะห์ สำรวจปัญหาและความเสี่ยงสำคัญด้านการค้าต่างประเทศ โดยวิสาหกิจแนวหน้าด้านการตลาด มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ต้องรับมือกับสถานการณ์ใหม่และปัญหาใหม่จากการประกอบธุรกิจ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.shobserver.com/news/detail?id=468016 )